WAGNER

je tržišni lider u prizvodnji high-tech proizvoda i sistema za plastifikaciju i dekoraciju sa bojama i prahovima.
Da bi postigli visok nivo zadovoljstva kupca, vrlo smo predani inovativnom marketingu, inžinjeringu visoke tehnologije, kao i kvalitetnoj prizvodnji. Drugim riječima: uvek posljednja tehnologija i uvek nove mogućnosti, po čitavom svijetu. WAGNER brand prisutan u preko 50 zemalja širom sveta kroz naša zastupništva i agente.

www.wagner-group.biz

RUČNI SISTEMI ZA ELEKTROSTATSKU PLASTIFIKACIJU

Prima Sprint X

Ručni uređaj za nanošenje praha corona metodom, direktno iz originalnog pakiranja.
Digitalni upravljački sistem za upravljanje i podešavanje parametara plastifikacije.
Mogućnost programiranja 50 programa plastifikacije.
Podešavanje parametara na pištolju.

preuzmi przentaciju

RUČNI SISTEMI ZA ELEKTROSTATSKU PLASTIFIKACIJU

Ručni pištolj PEM-X1

Set omogućava dosledne rezultate plastifikacije.
Pomoću precizne tehnike za podešavanje i ugrađenog sistema za doziranje u pištolju mogu se nanositi najfinije količine praškaste bojesa najboljim rezultatima.
Pomoću principa utikača uređaj se može brzo rasklopiti i skopiti.

Ručni pištolj PEM-T3R HiCoat

Tribo-ručni pištolj PEM-T3R.
Za najteže geometrije dijelova:

  • programi nanošenja i količine praha mogu se daljinski namjestiti
   zrnca praha se trenjem uz PTFE unutrašnje stijenke i zavoje
   pouzdano elektrostatski nabijaju
 • AUTOMATSKI PIŠTOLJI ZA NANOS BOJE

  Automatski pištolj PEA-C4 HiCoat

  Automatski pištolj PEA-C4XL HiCoat

  Ugaoni pištolj PEA-C4 HiCoat

  Dupli pištolj PEA-C4 HiCoat